Menu Zamknij

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: www.oldschool.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego Oldschool Records, pod adresem domeny www.oldschool.pl

Akceptacja regulaminu www.oldschool.pl oznacza akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.oldschool.pl klient winien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu.

Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.oldschool.pl jest Oldschool Weronika Korbal z siedzibą przy ul. Ks.Bogusława X 15/1a, 71-441 Szczecin, NIP: 554-265-19-20; REGON  321466537 („Administrator”).

 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, wiek, opcjonalnie: nazwa (firma), opcjonalnie: adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail,login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika oraz wypełnianiu formularza zamówienia.

Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w celu:

-Funkcjonowania konta użytkownika – przez okres prowadzenia konta Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

-Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów (oraz odstąpienia od tych umów) za pośrednictwem sklepu internetowego www.oldschool.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

-W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem info@oldschool.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

-Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

-Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: info@oldschool.pl

-Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu (administrator domeny, hosting), dostawcy usług logistycznych (Poczta Polska), pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów sprzedaży.

-Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Zabezpieczenie Danych

-Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

-Do przetwarzania Twoich danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

PLIKI COOKIES

Serwis www.oldschool.pl korzysta z plików cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają: pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie www.